Co je to GARGTEST?

GARGTEST je unikátní samoodběrová sada založená na principu kloktání dutiny ústní a hltanu. Byla vyvinuta výzkumníky z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a inovativními společnostmi IntellMed, s.r.o. a AUMED, a.s. Samoodběrová sada je určena k odběru vzorků pod lékařským dohledem, které se vyhodnocují na přítomnost virů infikujících dutinu ústní a horní cesty dýchací ve zdravotnické laboratoři. Vyhodnocení provede tato laboratoř pomocí běžně dostupných postupů na izolaci nukleových kyselin a pomocí detekce založené na amplifikaci nukleových kyselin. Virus v transportním médiu zůstává vitální a lze ho použít i pro kultivační vyšetření.

Samodběrová sada GARGTEST obsahuje

Jednorázová odměrka na vodu
Transportní plastová zkumavka

OBSAHUJE PRÁŠEK, KTERÝ
NESMÍTE POŽÍT ANI VYSYPAT

Návod na použití
Hygienický trojobal

1 x plastový sáček
1 x přepravní krabička
1 x absorpční vložka

Před použitím testu si přečtěte postup samoodběru a dobře si umyjte ruce. Ujistěte se, že na zkumavce je nalepený čárový kód s číslem. Číselný kód budete potřebovat pro registraci elektronické žádanky, dostupné zde na webu. 

Výsledek testu obdržíte SMS zprávou. Proto je nezbytné do žádanky uvést Vaše mobilní telefonní číslo.

Laboratoře, které vyhodnotí Váš vzorek:

Fakultí nemocnice na Bulovce odd. klinické mikrobiologie (Praha)
GHC Genetics (Praha)

Proč kloktání?

1. Výplach dutiny ústní a hltanu kloktáním je velmi spolehlivý způsob samoodběru vzorku na virologické vyšetření, včetně viru SARS-CoV-2. 

2. Tento nový způsob diagnostického samoodběru je funkčně srovnatelný a statisticky se neliší od odběru provedeného zdravotnickým pracovníkem výtěrovou štětičkou z nosohltanu (tzv. nasofaryngeální stěr). 

3. Samoodběr kloktáním je bezpečný a jednoduchý, snadno proveditelný i poučeným laikem. 

4. Při odběru je vždy nutná asistence zdravotnického personálu. 

5. Jde o zcela bezbolestný způsob odběru vzorku
z hltanu a dutiny ústní, který ani při opakovaných odběrech nedráždí sliznici. 

6. Odebraný vzorek je stabilizován speciálním pufrem, není třeba jej uchovávat a převážet do laboratoří při snížené teplotě. 

7. V roztoku virus zůstává dlouhodobě stabilní
v širokém rozpětí teplot (od 4 – 37 °C) po dobu nejméně
1 týdne.

K čemu GARGTEST není určený?

1. GARGTEST neprokáže přítomnost viru na místě (při odběru), jde pouze o soupravu na samoodběr biologického materiálu, který musí být dále vyšetřený ve zdravotnické laboratoři.

2. GARGTEST není vhodný pro vyšetření bakteriální flóry, jelikož stabilizační roztok obsahuje látky potlačující růst bakterií, kvasinek a plísní.  

Důležité poznámky

1. GARGTEST samoodběrovou sadu nepoužívejte, pokud je poškozená nebo vypršela její expirační doba uvedená na obalu.

2. Odběrová souprava je určená výlučně
k jednorázovému použití. 

3. Jemný prášek na dně odběrové zkumavky obvykle vytváří tvrdou homogenní vrstvu. Rozpadnutí této vrstvy není poškozením výrobku a neovlivňuje jeho funkčnost. Prášek nevdechujte ani nepožívejte.